Най-често задавани въпроси

Градина

Напълнете резервоара за гориво с безоловен бензин. В резервоара за масло сипете съответно масло за косачката за четворотактни мотори 600 ml. Villager препоръчва масло за четворотактни мотори  Oregon. Редовно контролирайте нивото на маслото в двигателя.

Когато косачката е  нова, първата смяна на маслото трябва да се направи след 5 работни часа, всяка следваща смяна на маслото се прави на 50 работни часа. Смяната на маслото направете при оторизиран сервиз.

За косачки с Briggs & Strattion двигатели се ползват свещици Oregon с код 77-301, за косачки с OHV двигатели ползвайте свещица Oregon с код 77-303

Косачката поваляте назад по посока на дръжката, не се препоръчва поваляне на косачката в страни, защото тогава може да се стигне до изливане на маслото. Когато косачката поваляте назад, ще ви се открие отвор до ножа който лесно можете да свалите като равиете един винт.

Не задвижвайте триона докато напълно не го сглобите и не проверите.

Установете, че имате безопасно положение на краката и сложете триона на земята, така, че къделята и веригата да не бъдат близо до какъвто и да било предмет.

Преди да почнете да стартирате новия трион прочетете напътствието за употреба. Продуктът може да се повреди ако не следите напътствието за употреба. Напътствието за ползвателите съдържа твърде важна информация за опасностите които трябва да се спазват. При стартиране на устройството следете следната прожедура:

 1. Напълнете резервоара за гориво с изправна смес.
 2. Прекъсвателя за ток сложете в позиция ON.
 3. Напълнете помпичката за гориво като няколко пъти натиснете се докато не видите горивото в помпичката.
 4. Лоста на сауха потеглете назад.
 5. Дръпнете стартния канап няколко пъти, 5-6 докато не се чуе звука на двигателя. Двигателят се включва и веднага се изключва. По-нататъшните опити за теглене на стартиращия канап могат да предизвикат изливане на гориво върху двигателя, така нареченото пресмукване. Не теглете стартиращия канап по-дълго от 50 cm и позволете му полека да се върне назад.
 6. След включване и изключване на двигателя, върнете лоста на сауха в първоначално положение, като бутате лоста напред.
 7. Повторете тегленето на стартиращия канап докато двигателят не се задвижи.
 8. Леко натиснете лоста за газ за да се изключи блокиращия уред за газа.
 9. Преди да започнете да режете, изключете спирачката на веригата, като дръпнете лоста на спирачката към себе си.

Сложете устройството върху равна и суха повръхност.

Свалете свещицата от устройството и махнете капака от свещицата.

Отворете сауха за протичане на въздуха и след това 8-10 пъти потеглете стартера, за да се изхвърли излишното гориво от цилиндъра.

Оставете триона на въздух 20 минути за да се изпари горивото от цилиндъра.

Изсушете свещицата и я върнете на мястото си.

Извършете нормално стартиране на устройсатвото както е показано в напътствието без да задвижвате сауха.

Ако не можете да задвижите двигателя, проблемът обикновено се отнася до дотока на гориво и липса на ток. Проверете дали горивото приижда до карбуратора и цилиндъра.  Проверете дали свещицата хвърля искри. Ако е всичко наред, съществува възможност, че се е стигнало до изливане на гориво – пресмукване на устройството. Ако проблема продължи, препоръчваме да се обърнете към най-блиския Villager сервизен център.

Villager продуктите с двотактни двигатели работят със смес от бензин и масло за двотактни мотори. Villager препоръчва да се употребява масло за двотактни мортори от производителя  Oregon. Съотноението между бензина и маслоео е  40:1. Не ползвайте дизел гориво.

Гориво не трябва да се пази в устройството, защото могат да се създадат утайки, неблагоприятно влияещи върху работата на двигателя и сместа губи своите качества за смазване на двигателя. Ако устройството трябва да се пази по-дълго от 30 дни, изпразнете резервоара за гориво, стартирайте устройството и го оставете да работи, докато само не се угаси. Тогава сте сигурни, че няма гориво в системата за захранване на устройството с гориво.

филтерът за въздух трябва да се очисти след 5 работни часа. Смяна на филтъра за въздух правете един път годишно. Смяната на филтъра за гориво е необходимоп да се направи един път годишно.

Ползвайте свещица Oregon с код 77-324

Ако двигателят работи, а веригата не се обръща, проверете дали е активизирана спирачката за веригата, която се намира на предната страна на моторния трион пред предната дръжка. Спирачката деактивизирайте като дръпнете лоста на спирачката назад. Ако веригата и по-нататък не се обръща, обадете се в най-близкия сервизен център.

За смазване на къделята и веригата Villager препоръчва масло за верига-lancol, на производителя Oregon.

Не задвижвайте тримера докато комплектно не го сглобите и не проверите.

Сложете тримера на земята и водете сметка рязащия прибор да се намира на достатъчна далечина от каквото и да е препятствие или хора.

Преди да почнете да стартирате новия тример прочетете напътствието за употреба. Продуктът може да се повреди ако не следите напътствието за употреба. Напътствието за ползвателите съдържат много вазна информация за безопасността, която трябва да се спазва. При стартиране на устройството следете следващата процедура:

 1. Напълнете резервоара за гориво с изправна смес.
 2. Прекъсвателя за ток, който се намира на дръжката на тримера сложете в позиция ON.
 3. Заблокирайте лоста за газ в позиция полугаз.
 4. Напълнете помпичката за гориво, като няколко пъти я притискате все докато не видите гориво в помпичката.
 5. Лоста за сауха дръпнете назад, задвижете сауха
 6. Дръпнете стартиращия канап няколко пъти, 5-6, докато не се чуе звука на двигателя.  Двигателят се включва и веднага изгасва. По-нататъшните опити за дръпне на стартиращия канап могат да предизвикат изливане на гориво в двигателя, така нареченото пресмукване. Не дърпайте стартиращия канап повече от  50 cm и не позволете му да се върне полека назад.
 7. След включване и изгасване на двигателя, върнете лоста на сауха в първоначално положение, дърпайки лоста напред.
 8. Повторете дърпането на стартиращият канап, докато двигателят не се задвижи.
 9. Лекичко натиснете лоста за газ, за да се изключи блокиращото устройство за газа.

Главата на трансфера трябва редовно да се смазва, за да не станат повреди на трансфера, следствие голямото трение. В сезон на коситба контрола на смазване се върши всеки 15 дни. Развъртете винта за смазване на главата на трансфера, ако на винта има мазнина необходимо е допълнително смазване, ако няма върху винта мазнина подмажете го. За смазване Villager препоръчва Oregon графитна мазнина.

Работилница

Устройства, които са под гаранция, не смеете сами да поправяте, защото по такъв начин губите право на същата. В случай, че устройството е извън гаранция, а искате садми да го порпавите, проверете следното. Преди всичко, трябва да проверите дали всички четчици в устройството са износени, което може да е един от симптомите на Вашия теч.  При някои устройства те лесно се сменяват, защото не е нужно да се отваеря гнездото на устройството, а при други модели е необходимо да се свали капака и да се извадят износените четчици. Сменете двете четчици и ползвайте оригинални, които предписва производителят. Ако устройството и по-нататък не работи изправно, изпратете го в оторизиран сервиз за дефектиране на теч и евентуална поправка.

Ако с точилката сте секли или гладили материали, създаващи голям прах (рязане на тухли, керемиди и подобни), опитайте се да очистите вентилационните отвори, довеждащи въздух за охлаждане вътрешността на устройството. Устройството е желателно да се изпрати в оторизиран сервиз за да се очисти и смаже, за да се предотвратят сериозни течове върху него. Преди всичко трябва да знаете, че съществуват ъгълни точилки за рязане на такива материали върху които има всмукващи филтери, осуетяващи отвеждането на дребни частички във вътрешността на устройството.

Винаги след по-дълга работа оставете устройството да работи без натоварване, на празен оборот 2-3 минути за да може двигателя и останалите части да се охладят.

Проверете дали всички части и винтове на устройството са достатъчно стегнати. Обърнете внимание на диска който ползвате за работа, дали е зиправен, т.е., дали няма повреди по него, дали е прав и дали е добре поставен в гнездото на матката. Работното парче което обработвате трябва да бъде зафиксирано и добре стегнато.

В комплекта на устройството (куфера) при всички наши устройства се намира кутия с масло за смазване, което е необходимо отвреме – навреме да се смазва върха на прибора, било да е прибор за пробиване или щемуване и в да се внесе в определено място на устройството. Съща е процедурата и при устройства, имащи SDS PLUS и SDS MAX прихващане за прибори. Просто, забивате в маслото прибора 5-10 mm и изтеглете го с прихващащия уред, а след това потеглете няколко пъти устройството напред – назад за може смазката равномерно да се нанесе във вътрешността на прихващащия уред.

Ползвайте предпазител за прах когато вършите работи които могат да предизвикват запълване на устройството и самия прихващащ уред с прах.

Всяко устройство което има пренозни механизми (зъбчаници) трябва да се смазва. При някои модели от нашия асортимент от устройства, съществува капак на горната страна на устройството който се сваля и на това място се вършеи смазване на механизма. След сваляне на капака погледнете колко зъбчаниците са смазани и съгласно това добавете и количество смазка за смазване. За смазване можете да ползавете литиева смазка за преносни механизми или други смазки, които се ползват за смазване на зъбчаници и други склопове („товатна мазнина“). Периода между смазването трябва да бъде съгласуван с интензитета на работа със същото, устройството което се ползва по-дълго трябва по-често да контролира и евентулано смазва. Когато редовно и качествено трябва да се поддържа устройството, същото ще има по-дълъг работен век. Съществуват устройства при които не могат да се подмазват механизмите им без разглобяване на същото. Такива устройства трябва да се изпращат в оторизиран сервиз, където професионални лица ще наяравят това и ведно ще прегледат устройството и състоянието му. Най-качествено смазване на механизма при такива устройства, било същите да имат посочения капак или не, може да се извърши единствено в оторизирани сервизи, които най-професионално и най-сигурно ще направят това.

В комплекта с утройството винаги получавате един чист четчици за смян, които се сменяват когато последните се износят. При някои модели смяната им се върши просто, защото смяната се върши без разглобяване на устройството. Достатъчно е само да се развъртят  чеповете на гнездото на устройството, да се изтеглят и двата да се сменят. При модели  изискващи демонтаж на устройството, най-правилно е същото да се изпрати в оторизиран сервиз, където професионални лица ще направят това. При изпращане в сервиз, с устройството се изпращат и резервни четчици, получени заедно с устройството, ако вече предварително не са износени.

При такива апарати съществуват така наречените работни циклуси („X”) т.е., работни характеристики, чиито стойности спадат в течение на работа. Работният циклус се изразява в проценти „ % “ за период от 10 минути, т.е.,  време на интензивна работа и  време на пауза (напр. 30 % - 3 min  интензивна работа, а 7 min почивка). Когато на апарата започне да свети показателя за термична защита, трябва да се планира негова почивка, защото в противен случай устройството само ще се изгаси до време когато системата отново бъде готова за работа. Това е една от главните причини защо се случва устройството да спре да  работи, а след известно време отново започне да действува. Ако апаратът няма функциуя след изгасване на показателя, изпратете устройството в оторизиран сервиз.

Защо когато се опитам да използвам друга функция на устройството, а касае се за отсичане под ъгли, машината не работи. Повтарям, че същата работи когато разрязвам материал върху горната маса или работната плоча?

За да ползват устройствата функцията ( „gera” ) рязане, рязането под различни ъгли трябва да издигнете върху работната плоча на устройството, така, че листът  на триона да бъде въвлечен, равен с горната маса, така, че лицето което работи с машината да няма възможност за визически контакт с триона, същият трябва да се фиксира с винт, намиращ се от  лявата страна веднага подф плочата. Повдигането на плочата в горна позиция активизира или деактивизира електричен прекъсвател за тази функция в устройството, и за това същото няма да действува.

Когато сме намонтирали устройството и когато сме го изпробали за да го пуснем в действие, машината не изка да се задвижи. Дали трябва да се обърне специално внимание върху нещо?

Преди да се започне с работа трябва задължително да се провери дали правилно е монтиран предпазителя на устройството, и в зависимост от това дали операцията се върши с хобилка или ренде. Ако предпазителят не е правилно монтиран, устройството не може да действува защото върху него се намира осигурител който активизира електричен прекъсвател който дава или изключва напрежението в устройството.

Не мога да намеря отговор

Доклокото не сте намерили отговор на Вашия въпрос, умоляваме Ви да се отнесете към някой от нашите сервизни центрове.

Top