Резервни части

Нашите оригинални резервни части са се развивали паралелно с Villager устройствата, което означава, че изпълняват същите критерии и че са тествани по същия начин, както и частите които се позлват в производството.  По този начин са обезпечени толеранс и гранични перформанси в характеристиките, които би трябвало да бъдат задоволени, а компатибилността на устройството и резервната част е обезпечена.

Резервните части са достъпни и след прекратяване на производството на някое устройство, така, че лесно можете устройството и през следващите гопдини.

С ефикасна, глобална мрежа със силна логистична система е обезпечена бърза и сигурна доставка и то в по-широкия регион в срок от 24 часа от подаване на поръчката. Сервизните части могат да бъдат част от Сервизния договор или могат да се поръчат направо от нашата сервизна служба.

Резервни части продажба

София

Infrakom, София, Русе 2
infrakom@abv.bg
Teл: 888 97 06 34​

Top