Сервизна мрежа

Качеството на един продукт се преценява на основание най-различни параметри. Един от тях е и възможността за сервизиране на продукта в гаранционния и извънгаранционния срок, както и възможността да се набавят оригинални резервни части.

Упълномощените сервизери имат голям опит и знание, необходимо за възможно най-ефикасно премахване на най-различни проблеми. Villager сервизната мрежа непрекъзнато се разширява и подобрава, а има за цел задоволяване на нашите купувачи. Във Villager сервизните центрове можете да извършите поправка на Вашето устройство и да набавите оригинални резервни части, всичко на едно място.